banner-consultation

Apakah Bantuan Kaunseling Kepada Petani Peralihan?

Ramai petani sanggup tukar kepada penanaman organik selepas belajar tentang kesan-kesan baja kimia yang memudaratkan alam sekitar dan kesihatan kita. Walau bagaimanapun, mereka biasanya tidak mempunyai pengetahuan dan teknologi yang mencukupi serta kekurangan sokongan bagi mereka untuk membangun lagi.

Oleh itu, kami telah menganjurkan kursus penanaman organik di kawasan-kawasan yang berlainan di negara ini, yang mewujudkan platform bagi petani untuk belajar dan berinteraksi dengan satu sama lain. Ini berfungsi untuk meningkatkan perkongsian teknologi dan penyelesaian masalah di kalangan petani.

Berkongsi halaman ini ke: