Baja Organik

Mewujudkan Persekitaran Bebas Toksik dan Tidak Berbahaya

Menurut kajian, lebih dari 50%-70% daripada baja kimia yang digunakan di seluruh dunia masih kekal dalam tanah dan menghirup ke dalam sumber air bawah tanah. Akibatnya, ia mencemarkan sungai-sungai dan lautan, yang secara tidak langsung membahayakan kesihatan manusia melalui ikan atau kerang yang dimakan.

Dalam usaha untuk melindungi alam sekitar dan kesihatan orang ramai, siri baja Mr Ganick Baba telah terbukti memenuhi piawaian alam sekitar yang ketat dan diluluskan oleh makmal-makmal antarabangsa, termasuk:

  1. Memenuhi syarat TLCP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure, Prosedur Pengurasan Ciri-Ciri Ketoksikan)
  2. Memenuhi syarat Laporan Sisa Racun Kimia dan Ujian Bakteria Patogenik (Peraturan EPA 503)
  3. Memenuhi syarat VOCs (Volatile Organic Compounds, Kompaun Organik Meruap)
  4. Memenuhi syarat Kandungan Biuret dan Formamida
  5. Memenuhi peraturan Organik EU dan Amerika.

Oleh itu, baja organik bukan sahaja melindungi sayur-sayuran, tetapi juga melindungi kesihatan pengguna dan Bumi.

Berkongsi halaman ini ke: